Social & Health

 

Government to cut loans of few thousand military personnel in half in massive support program
/Dec 24/ArmenPress.am/

YEREVAN – The government is planning to cut in half the bank loans that have been previously taken by military personnel. A few thousand servicemen, officers and corporals, will benefit from the move, caretaker Prime Minister Nikol Pashinyan said on Facebook.

“The meaning of the decision is to cut the interest rates of the loans up to by half and to extend the deadlines,” he said.

“As a result, for instance if a military serviceman is paying 50,000 drams monthly in interest rates, after the planned changes the serviceman will start paying for this same but reconfigured loan 25,000 a month. Less by half,” he said.

Pashinyan said that the government will soon also address the issue of assistance for housing matters of former military.

“This certainly will not be a complete solution, but the issue will begin to move from the deadlock. We will soon also make decisions about the acquisition of apartments of active military personnel,” Pashinyan said.


Armenian government to release 5.7 billion drams for retired career army officers to buy homes
/Dec 27/ARKA/

YEREVAN – The government of Armenia decided today to release 5.705 billion drams from its reserve fund for purchase of a house or improvement of housing conditions by retired army officers.

Acting Defense Minister David Tonoyan said the funds will be allocated to those retired career army officers who were not provided with housing during their service. He said the assistance will be provided to 1,140 military personnel, of whom 326 are in Yerevan. All of them will receive 5 million-dram certificates for the purchase of housing.

“This is a big progress, and most of the beneficiaries will be able to benefit from this program. This way we are also trying to stimulate the development of regions where this amount is enough to build a privately-owned house,” said Tonoyan.
First Deputy Prime Minister Ararat Mirzoyan said this certificate should be enough to buy housing in the region or make an advance payment for the purchase of an apartment in Yerevan. ($1 – AMD 483.81).
 

Փետրվարից սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար էլեկտրաէներգիան կէժանանա 10 դրամով
/Dec 27/Verelq.am/

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ին կայացած նիստում քննարկվել են էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների սակագների վերանայման և հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ի №422Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին հարցերը:

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանել է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների կողմից էլեկտրական էներգիայի արտադրության և ծառայությունների մատուցման վերանայված սակագները։

Միևնույն ժամանակ, սակագների վերանայման գործընթացի շրջանակում էլեկտրաէներգետիկական համակարգում ձևավորվել էր դրական արդյունք, որը հնարավորություն էր տալիս բոլոր սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագները նվազեցնել 0.37 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն) կամ սոցիալապես անապահով ընտանիք համարվող սպառողների համար՝ 10.01 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն)։ Նշված հարցը, նախապես քննարկելով ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության հետ, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց համակարգում ձևավորված ընդհանուր դրական արդյունքն ուղղել միայն սոցիալապես անապահով ընտանիքների սակագների նվազմանը՝ 10.01 դրամ/կՎտժ-ով (ներառյալ ԱԱՀ-ն)։

Այսպիսով, սոցիալապես անապահով ընտանիք համարվող սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի վերանայված սակագներն են՝


Electricity tariffs to be lowered for vulnerable families
/Dec 27/ArmenPress.am/

YEREVAN – The Public Services Regulatory Commission of Armenia has lowered electricity tariffs for vulnerable families by 10,01 drams per kWh.

The new tariffs will come into effect from February 1, 2019.

The daytime tariff will be lowered from 40 drams to 29,99 drams per kWh, and the nighttime tariff will become 19,99 drams from 30.

Advertisement